Wyszukiwarka
Rozwój Polski wschodniej
Dodał admin, 2008-07-26
Zwiększenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej wymaga nie tylko środków finansowych, ale również zastosowania nowoczesnych instrumentów polityki regionalnej

<  1  2  3  4  5  


Skuteczne i efektywne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu zależeć będzie w dużej mierze od zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu.
Podejmowane w ramach Programu działania mają stworzyć w ramach administracji centralnej system zarządzania i kontroli Programu, który przy niskich nakładach pozwoli terminowo i skutecznie realizować planowane zadania.
Na str. 67 została zamieszczona tabela wykazująca spójność działań zaprojektowanych w ramach PO RPW z NSRO, ZPW, KPR oraz SWW. Tabela wykazuje wkład Programu w realizację celów i priorytetów polityki spójności UE i odnowionej strategii lizbońskiej z uwzględnieniem trzech głównych celów:
•    poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast przez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług i zachowanie ich potencjału środowiskowego;
•    działanie na rzecz innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy przez zwiększenie zdolności badań naukowych i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
•    tworzenie lepszych miejsc pracy i większej ich liczby przez zachęcanie większej liczby osób do pracy lub przedsiębiorczości, poprawę możliwości przystosowawczych pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.


<  1  2  3  4  5  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych w firmie Większość firm w dzisiejszych czasach posiada plan zachowywania informacji i ich odtwarzania wraz z odpowiednimi procesami
  • Koszty leasingu Wynagrodzenie finansującego składa się z następujących elementów: opłaty manipulacyjne z tytułu zawarcia umowy leasingu, marża, koszty finansowania, warunki zakupu przedmiotu leasingu od dostawcy
  • Rozwój bankowości w Polsce Pierwszymi w Polsce bankami w ścisłym tego słowa zna¬czeniu były organizowane przez kościół banki pobożne - monter pietatis. Instytucje tego typu powstały we Włoszech w XV wieku.
  • Marketing partnerski Marketing partnerski wymaga współpracy wszystkich działów w przedsiębiorstwie w wysiłkach, które maja służyć jak najlepszej obsłudze klienta.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka