Wyszukiwarka
Rozwój Polski wschodniej
Dodał admin, 2008-07-26
Zwiększenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej wymaga nie tylko środków finansowych, ale również zastosowania nowoczesnych instrumentów polityki regionalnej

<  1  2  3  4  5  


Skuteczne i efektywne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu zależeć będzie w dużej mierze od zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu.
Podejmowane w ramach Programu działania mają stworzyć w ramach administracji centralnej system zarządzania i kontroli Programu, który przy niskich nakładach pozwoli terminowo i skutecznie realizować planowane zadania.
Na str. 67 została zamieszczona tabela wykazująca spójność działań zaprojektowanych w ramach PO RPW z NSRO, ZPW, KPR oraz SWW. Tabela wykazuje wkład Programu w realizację celów i priorytetów polityki spójności UE i odnowionej strategii lizbońskiej z uwzględnieniem trzech głównych celów:
•    poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast przez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu usług i zachowanie ich potencjału środowiskowego;
•    działanie na rzecz innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy przez zwiększenie zdolności badań naukowych i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
•    tworzenie lepszych miejsc pracy i większej ich liczby przez zachęcanie większej liczby osób do pracy lub przedsiębiorczości, poprawę możliwości przystosowawczych pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.


<  1  2  3  4  5  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Zarządzanie bezpieczeństwem danych w firmie Większość firm w dzisiejszych czasach posiada plan zachowywania informacji i ich odtwarzania wraz z odpowiednimi procesami
  • Planowanie w banku Proces planowania w banku jest systematycznym sposobem postę¬powania służącym realizowaniu podstawowych zadań postawionych przez radę nadzorczą j zarząd banku, które ostatecznie służyć
  • Umowne wynagrodzenie gwarancyjne Zawierając umowę w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownik zobowiązuje się pracować w danym miesiącu tyle, ile ten pełny wymiar czasu pracy w skali miesiąca wynosi.
  • Preferencja płynności - teoria Keynesa J. M. Keynes przedstawił swoją teorię pieniadza, zwaną teorią preferencji płynności,
NEWSY
  • Targi Mieszkanie i Dom Targi "Mieszkanie i Dom" odbędą się w dniach 27 i 28 października 2007 r w Hali IASE, tuż obok Hali Ludowej. Targi są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą kupić dom, działkę lub mieszkanie.
  • Google AdSense dla mobile web Google szuka beta testerów do swojej nowej usługi, platformy Google AdSense przygotowanej specjalnie dla urządzeń przenośnych.
  • Świetlana przyszłość energii słonecznej Stany Zjednoczone w kwestiach energetyki, w przeważającym stopniu, uzależnione są od importowanych nieodnawialnych źródeł energii takich jak ropa i gaz. W świeżo opublikowanym raporcie
Copyright © 2007-2009seoteka