Wyszukiwarka
Novell
Dodał admin, 2008-07-04 Autor / Opracowanie: ProTom
Sieć lokalna NetWare firmy NOVELL - to zaawansowane oprogramowanie sieciowe umożliwiające budowę sieci lokalnych opartych na różnych rozwiązaniach sprzętowych.

<  1  2  3  4  


Oto lista wybrane polecenia, które można spotkać i powszechnie stosować pracując w sieci Novell NetWare:
• LOGIN - to podstawowe polecenie otwierania sesji pracy w sieci. Pod wykonaniem tego polecenia znajduje się kilka czynności, które musi wykonać komputer: identyfikacja użytkownika, dzięki podanej nazwie lub hasłu, wykonanie na rzec użytkownika poleceń zawartych w scenariuszu zgłoszeń, rozłączenie z wykorzystywanymi serwerami, w skutek czego następuje przerwanie dotychczasowych realizowanych sesji użytkowników
• SLIST - to polecenie wyświetlenia listy serwerów plików, z którymi może się komunikować stanowisko robocze. Serwer udostępniający stanowisku roboczemu katalog SYS:LOGIN jest, na końcu wiersza, oznaczony słowem ''Default'' (domyślny).
• ATTACH - to polecenie otwarcia sesji z kolejnym serwerem plików, bez przerywania sesji realizowanych dotychczas. Użytkownik podaje swoją nazwę i (ewentualnie) hasło właściwe dla serwera, z którym chce pracować. W tym przypadku scenariusze zgłoszeń nie są wykonywane, a użytkownik może realizować jednocześnie sesje z ośmioma serwerami plików
• LISTDIR /S - powoduje wyświetlenie całego poddrzewa katalogów zaczynających się od katalogu bieżącego polecenie wydane bez opcji /S spowodowałoby wyświetlenie jedynie podkatalogów katalogu bieżącego
• SESSION - polecenie to uruchamia pełnoekranowy program, który umożliwia przesyłanie informacji tekstowych innym użytkownikom pracującym w sieci
• HELP - jest pełnoekranowym słownikiem poleceń i pojęć stosowanych w systemie NetWare
• WHOAMI - jest to polecenie jednowierszowe, które służy do sprawdzenia statusu użytkownika. Wydane bez parametrów wyświetla informację o sesjach pracy, podjętych ze stanowisk roboczych
• USERLIST - pozwala użytkownikowi zapoznać się z listą aktualnie realizowanych sesji. Wydane bez parametrów powoduje wypisanie wszystkich połączeń z domyślnym serwerem plików
• SEND - polecenie to służy do przesyłania krótkich informacji tekstowych między użytkownikami, komunikaty pojawiają się u odbiorcy w postaci podświetlonego paska
• FILER - jest to pełnoekranowy program, który służy do wykonywania podstawowych działań na strukturze katalogów lub na plikach; takich jak: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie katalogów, zmiana atrybutów, przyznawanie praw
• MENU - jest to pełnoekranowy program, dzięki któremu użytkownicy stanowisk roboczych mogą korzystać z aplikacji i poleceń systemowych, posługując się prostym systemem menu. Polecenia i programy uruchamiane są na zasadzie wyboru menu i opcji. Wygląd i sposób komunikowania się jest taki sam jak w programach konwersacyjnych NetWare, a zestaw menu jest układany przez administratora lub użytkownika
• CAPTURE - służy do zapamiętania obrazów plików wysyłanych do drukarek sieciowych. CAPTURE musi być użyte wówczas, gdy nie można drukować plików poleceniem NPRINT lub wysłać danych z programu aplikacyjnego bezpośrednio na drukarkę sieciową
• ENDCAP - polecenie to jest ściśle związane z poleceniem CAPTURE. Zamyka i drukuje pliki zachowane poleceniem CAPTURE na drukarce sieciowej, należy go używać tylko wtedy gdy jesteśmy gotowi do drukowania plików
• FLAG - służy do przeglądania i zmiany atrybutów plików. Wolno zmieniać atrybuty tylko tych plików, do których mamy upoważnienia
• FLAGDIR - służy do przeglądania i zmiany atrybutów katalogów
• GRAND - służy do nadawania praw dostępu do katalogu podanym użytkownikom lub całym grupom, aby wykonać to polecenie trzeba mieć prawo kontroli dostępu
• REMOVE - umożliwia odebranie wszystkich praw do danego katalogu wskazanemu użytkownikowi lub grupie
• RIGHTS - umożliwia obejrzenie listy ostatecznych praw dostępu, jakie ma użytkownik do wskazanego katalogu
• SALVAGE - pozwala odzyskać przypadkowo skasowane pliki z katalogów sieciowych. Żadne inne programy ratunkowe nie pracują poprawnie z dyskami sieciowymi


<  1  2  3  4  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • UNIX System operacyjny Unix jest obok systemu MS-DOS i Windows jednym z najpopularniejszych obecnie systemów operacyjnych. Jest to system, który został napisany przez Kena Thompsona...
  • Windows 2000 Proffessional Przede wszystkim Windows 2000 ( inaczej W2k) to nie kolejna aktualizacja systemu Windows 95/98. Microsoft wyraźnie podkreśla, że jego najnowszy system operacyjny jest ...
  • Linux Mandriva Mandriva Linux (dawniej Mandrakelinux) został stworzony w 1998 w celu uczynienia Linuksa łatwiejszym w użytkowaniu dla wszystkich. Wówczas Linux był już dobrze znany ze względu...
  • Red Hat Linux Dzięki swoim cechom Red Hat Linux jest szeroko stosowany w zwykłych systemach odpowiedzialnych za kierowanie ruchem w sieci, w serwerach wydruków, ppp, poczty, ftp, serwerach... (Marcin D.)
NEWSY
  • Dekoder MPEG-4 wielkości karty Czy można sobie wyobrazić dekoder MPEG-4 o wymiarach karty kredytowej? Dzięki wyprodukowanemu przez francuską firmę Neotion - Pocket DTV, każdy może oglądać znakomitej jakości obraz w kompresji
  • I Kielecki Festiwal Modelarski Pierwszy kielecki Festiwal modelarski o Puchar dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury 16-17 CZERWIEC 2007
  • Podyplomowe studia pośredników w obrocie nieruchomościami Studia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania w Przemyślu i w Rzeszowie w porozumieniu z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Copyright © 2007-2009seoteka