Wyszukiwarka
Novell
Dodał admin, 2008-07-04 Autor / Opracowanie: ProTom
Sieć lokalna NetWare firmy NOVELL - to zaawansowane oprogramowanie sieciowe umożliwiające budowę sieci lokalnych opartych na różnych rozwiązaniach sprzętowych.

<  1  2  3  4    >


Drukarki sieciowe z reguły są przyłączone do stacji obsługi. Można podłączyć do pięciu drukarek przez porty równoległe i szeregowe. Dostęp do nich jest możliwy tylko przez system kolejek, dzięki którym mogą z nich korzystać bezkolizyjnie wszyscy użytkownicy. Każda stacja robocza może mieć ponadto swoje lokalne drukarki.
Każda stacja obsługi musi mieć przynajmniej jeden dysk twardy. Mogą to być zarówno dyski wewnętrzna, jak i zewnętrzne. Dyski twarde sieci są dzielone na wolumeny, katalogi i pliki. Każdy dysk sieciowy stanowi jedną lub jest podzielony na więcej fizycznych jednostek zwanych wolumenami. Zwykle jeden wolumen odpowiada jednemu dyskowi sieciowemu, ale może ich być więcej. Rozmiary i nazwy wolumenów ustala się podczas instalacji systemu. Maksymalny rozmiar wolumenu wynosi 255 MB. Każdy wolumen dyskowy może być podzielony na wiele logicznych jednostek nazywanych katalogami. Podział na katalogi powinien odzwierciedlać potrzeby użytkowników, ich różne zadania oraz podział organizacyjny instytucji. Plik jest kolekcją związanych ze sobą fragmentów informacji, zapamiętanych jako jedna jednostka na dysku, wewnątrz katalogu. Użytkownik sieci może tworzyć, nazywać i kasować pliki z katalogów tylko wtedy, gdy ma przyznane odpowiednie prawa.
Pomosty (routers) to elementy instalacji sieciowej łączące oddzielne sieci lokalne. Pomosty stosuje się ze względu na fizyczne ograniczenia rozmiarów pojedynczej sieci, różne typy stosowanego sprzętu sieciowego lub w celu zwiększenia prędkości działania instalacji sieciowej. Fizyczne jednostki, w których działają pomosty, charakteryzują się tym, że są przyłączone do więcej niż jednej sieci. Połączenie pomostem może być realizowane:
• W komputerze - serwerze plików
• W komputerze - pomoście, którego głównym zadaniem jest sprawne łączenie sieci(routing)
Adresowanie w sieci. Jednostki składające się na sieć określa się ogólnie jako węzły (nodes). Tak więc węzłami sieci są: stanowiska robocze, serwery plików i drukowania, pomosty. Oprogramowanie systemu sieciowego rozpoznaje węzły w obrębie jednego segmentu sieci dzięki numerom węzłów (node number). Węzły sieci wymieniają więc informację między sobą adresując ją analogicznie do adresowania listów w systemie pocztowym.
Węzły sieci, choć często działają wspólnie dla osiągnięcia jednego celu, są obiektami bardzo autonomicznymi, niezależnymi od siebie. Poszczególne komputery zasilane są oddzielnie, mogą mieć różne oprogramowanie i systemy operacyjne. Połączenia między węzłami są podatne na zakłócenia elektromagnetyczne i uszkodzenia mechaniczne, oznacza to, że mogą one ulec uszkodzeniu, ale niezależnie od siebie.
Zasoby sieciowe i lokalne. Zamiast mówić o udostępnianiu drukarek i dysków można użyć ogólnego sformułowania: udostępnianie zasobów. Zasób to określenie stosowane wobec elementów systemu, które mogą być przydzielone obiektom działającym w sieci. Zasoby sieciowe to te elementy całego systemu, które są udostępniane jednostką pracującym w obrębie sieci. W tym sensie pliki przechowywane na serwerze plików są zasobami sieciowymi, ponieważ mogą być przetwarzane przez oprogramowanie wielu stanowisk roboczych. Zasoby lokalne to określenie wyróżniające te elementy systemu, które nie są udostępniane na zewnątrz jednostki w środowisku sieciowym. Lokalnym zasobem jest dysk stały stanowiska roboczego, na przykład nie można edytować pliku przechowywanego na innym stanowisku roboczym.  

<  1  2  3  4    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Maszyny cyfrowe - historia W połowie lat osiemdziesiątych pojawiła się architektura W połowie lat osiemdziesiątych pojawiła się architektura RISC (Reduced Instruction Set Computer).
  • Baza danych Bazę danych można nazwać bazą informacji, ponieważ obejmuje wszelkiego rodzaju zbiory informacji, które tworzone są za pomocą kartotek, segregatorów, teczek na dokumenty, itp.
  • Windows 98 System ten, opracowany i systematycznie ulepszany przez amerykańską firmę komputerową Microsoft Corporation, na początku lat dziewięćdziesiątych, wykorzystując graficzny interfejs...
  • Klasyfikacja wirusów i szczegóły ich działania Najstarszym i jednocześnie najbardziej znanym typem wirusa jest tak zwany wirus plikowy. Wirus taki do rozmnożenia i przeniesienia się w inne miejsce potrzebuje nosiciela, jakim jest plik.
NEWSY
  • Techmex SA dystrybutorem MAXDATA na rynku polskim W dniu 18 czerwca 2007 roku podpisana została umowa dystrybucyjna pomiędzy firmami MAXDATA i Techmex SA. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie dystrybucji na terenie Polsk
  • Światowa Wystawa Filatelistyczna w Pradze W dniach 12-14/09/2008 w Pradze odbędzie się pod patronatem FIP Światowa Wystawa Filatelistyczna obejmująca następujące klasy konkursowe:
  • Polskie nanodruty Stosując znane od lat chemikom techniki elektrochemicznej syntezy można z łatwością produkować różnego rodzaju nanomateriały, w tym nanodruty o ciekawych właściwościach elektromagnetycznych.
Copyright © 2007-2009seoteka