Wyszukiwarka
Przestępstwa bankowe
Dodał admin, 2008-04-16 Autor / Opracowanie: Aneta
Przez ostatnie lata nastąpił gwałtowny wzrost przestępczości gospodarczej, jak również jej zmian jakościowych.

<  1  2  


Jednakże samo zarządzanie ryzykiem nie zagwarantuje bezpieczeństwa instytucji, dlatego ubezpieczenie jest jedną z wielu metod podejmowania ryzyka i jest powszechnie wykorzystywane przez instytucje jako sposób transferu nieuniknionego ryzyka. Jest to sposób na te ryzyka, które nie mogą być chronione w inny sposób.
Istnieje znaczna ilość sposobów zabezpieczenia instytucji finansowych przed zagrożeniami.
Obecnie, jest wiele znanych produktów dostępnych instytucjom finansowym w Polsce, które zapewniają kompleksowe zabezpieczenie przed zagrożeniami. Należy podkreślić, że ubezpieczenie nie powinno nigdy stanowić alternatywy dla zarządzania ryzykiem, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe przed przyjęciem ryzyka będą starały się
potwierdzić, czy ubezpieczana instytucja jest dobrze zorganizowana i zarządzana.
Przy ocenie potencjalnego ryzyka banku, towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia wiele rożnych czynników, takich jak: sposób zarządzania, sytuacja finansowa, istniejące systemy kontroli, dane historyczne na temat roszczeń oraz wszelkie inne informacje, w tym doświadczenia innych banków w regionie.
Po analizie tych informacji, towarzystwo ubezpieczeniowe oblicza stawkę dla danej instytucji, choć w przypadku ryzyk bankowych oszustwo będzie zawsze postrzegane jako jedno z najważniejszych ryzyk.
W odpowiedzi na występujące ryzyka i zagrożenia, rynek ubezpieczeniowy oferuje wiele form ubezpieczeń ryzyk bankowych.
Jedną z nich jest polisa BBB - Bankers Blanket Bond. Jednakże wzrost zagrożeń związanych ze specjalnymi ryzykami występującymi w działalności bankowej powoduje, że ubezpieczyciele oferują specjalny pakiet ubezpieczeń. Na pakiet ten oprócz polisy BBB składają się również:
•    Polisa CC - Computer Crime Policy - pokrywająca ryzyka związane z elektronicznym obrotem i przesyłaniem danych,
•    Polisa PI - Professional Indemmnity Policy - pokrywająca roszczenia osób trzecich związane z błędami pracowników,
•    Polisa D&O - - Directors' & Officers' Policy - pokrywająca roszczenia osób trzecich związane z błędami członków zarządu, dyrektorów,
•    Polisa PC - - Plastic Card Policy - pokrywająca ryzyka związane z emisją, fałszowaniem lub utratą kart.


<  1  2  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Inwentaryzacja w firmie Inwentaryzacja obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu majątku jednostek gospodarczych.
  • Spółka Komandytowa Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie. Prawo prowadzenia spółki w tej spółce mają komplementariusze, nie mają go zaś komandytariusze.
  • Planowanie w banku Proces planowania w banku jest systematycznym sposobem postę¬powania służącym realizowaniu podstawowych zadań postawionych przez radę nadzorczą j zarząd banku, które ostatecznie służyć
  • Operacje otwartego banku OOR to operacje kupna sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny od banków komercyjnych. Umożliwiają one bankowi centralnemu na zwiększenie (zmniejszenie) płynności sektora bankowego
NEWSY
  • Nauczyciele szkolą się, żeby uczyć chemii lepiej i atrakcyjniej „Zrozumieć chemię” – już po raz czwarty spotkają się nauczyciele chemii ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjach województwa pomorskiego, aby debatować nad tym, jak zarażać uczniów
  • 2011: rynek mediów i rozrywki będzie warty 2 bln USD Jak wynika z raportu PricewaterhouseCoopers "Global Entertainment and Media Outlook 2007-2011", w ciągu następnych pięciu lat prawie połowa wzrostu na rynku mediów i rozrywki będzie
  • Poznański rynek pracy Na poznańskim rynku pracy notuje się systematyczny spadek liczby osób poszukujących pracy. Na 1000 dorosłych poznaniaków w wieku aktywności zawodowej przypadało 41 osób poszukujących pracy
Copyright © 2007-2009seoteka