Wyszukiwarka
Sztuka negocjacji
Dodał admin, 2008-03-22 Autor / Opracowanie: zaneta229
W działalności gospodarczej pomiędzy współdziałającymi podmiotami powinna dominować współpraca.

<  1  2  3  4  5  6    >


Umiejętności i cechy przydatne podczas negocjacji

1. Staranne przygotowanie -wybór grupy negocjacyjnej;
-ustalenie celów negocjacji;
-analiza sytuacji dwóch stron;
-opracowanie strategii postępowania;
-ustalenie potencjalnej strategii drugiej
strony;
-znajomość problemów do omówienia;
-sprawdzenie faktów i wyjaśnienie
wątpliwości;
-analiza mocnych i słabych stron;
-ustalenie formy negocjacji.

2.Błyskotliwość -precyzyjna analiza problemu i szybkie
opracowanie optymalnego rozwiązania;
-szybkie udzielanie precyzyjnych
odpowiedzi;

3. Precyzja wyrażenia -gromadzenie informacji o naszym
stanowisku;
-ustalenie kolejności zagadnień;
-sporządzenie notatek z
kluczowymi słowami, których
będziemy używać;
-wyjaśnienie prostym językiem
wszystkich zagadnień po kolei;

4. Uważne słuchanie -okazywanie zainteresowania temu, co
mówi druga strona i zadawanie pytań
w celu zdobycia dodatkowych informacji;

5. Prawidłowa ocena -ciągłe analizowanie przebiegu negocjacji;
-wydzielanie najważniejszych zagadnień
negocjacyjnych;


<  1  2  3  4  5  6    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Analiza zdolności kredytowej Badanie zdolności kredytowej nie jest jednorazową analizą i oceną przed udzieleniem kredytu, ale stale powtarzanym procesem, który realizują różne działy banku.
  • Uwarunkowania i rozwój kraju Po znacznym osłabieniu dynamiki wzrostu gospodarczego w latach 2001-2002, rok 2003, a szczególnie 2004, przyniosły wyraźną poprawę koniunktury.
  • Elektroniczne karty bankowe Elektroniczne karty bankowe są najbardziej rozpowszechnionym produktem elektronicznym na rynku bankowości w Polsce.
  • Spółka Cywilna jest to umowa , na mocy której wspólnicy poprzez działanie w sposób określony, a w szczególności poprzez wniesienie wkładów zobowiązuje się do
NEWSY
  • Dni Odporności w kolejnych miastach Pierwszy marcowy weekend we Wrocławiu i Poznaniu upłynie pod hasłem Dni odporności. W najbliższą weekend lekarze w tych miastach bezpłatnie przebadają pod tym kątem ok. 400 małych pacjentów.
  • ICE może uratować Ci życie ICE - właśnie pod takim hasłem coraz więcej Polaków zapisuje w komórce numer osoby, do której ratownicy powinni zadzwonić w razie wypadku.
  • Rosyjskie i Polskie skarby na liście Unesco Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to rejestr najwybitniejszych zabytków - zespołów i miejsc zabytkowych, pomników przyrody i obszarów chronionych
Copyright © 2007-2009seoteka