Wyszukiwarka
Public Relations
Dodał admin, 2008-03-22 Autor / Opracowanie: gosiakat
PR- dostarczanie społeczeństwu informacji, perswazja mająca na celu modyfikowanie postaw oraz usiłowanie zbliżenia postaw i działań instytucji do nastawienia klientów

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


News release, czyli informacja dla prasy
Ze wszystkich technik PR, najczęstszą i podstawową jest news release, czyli informacja, komunikat dla prasy. Jest to krótki materiał prasowy, którego celem jest rozpowszechnienie informacji w gotowej do publikacji formie. Redaktorzy prasy, radia i telewizji otrzymując taki materiał mogą go wykorzystać bez żadnych zmian, jeśli uznają, że formalnie i tematycznie nadaje się do ich pisma. Toteż jego przygotowanie powinno odpowiadać standardom wiadomości prasowych, a ni na przykład wymogom reklamy czy drukowanej broszury promocyjnej.
A zatem, zgodnie z zasadą tzw. Odwróconej piramidy, podstawowe fakty powinny być podane już w pierwszym akapicie. Język komunikatu powinien być prosty.
News release wymaga dokładnego przygotowania i planowego rozsyłania, tak aby zawarta w nim informacja była dostarczona w odpowiednim czasie, w atrakcyjnej i dogodnej do wykorzystania formie.
Komunikat do prasy powinien mieć jednolity, standardowy wygląd:
ˇ format papieru A4
ˇ nadawca komunikatu w lewym górnym rogu
ˇ data wykorzystania poniżej danych
ˇ poniżej 5 cm odstępu
ˇ podstawowy tekst powinien zawierać w pierwszym akapicie podsumowanie głównych faktów
ˇ szerokie marginesy
ˇ tekst pisany z podwójnym odstępem
ˇ numery stron
ˇ oznaczenie każdej strony nagłówkiem.

Aby zwiększyć szanse publikacji, autor komunikatu powinien zwracać uwagę na zasady jego konstrukcji:
ˇ podsumowanie
ˇ zwięzłość
ˇ prostota
ˇ dokładność.

Komunikaty powinny być rozsyłane według rozdzielnika, w zależności od potrzeby listem, faksem lub nawet przez specjalnego posłańca.
 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Koszty leasingu Wynagrodzenie finansującego składa się z następujących elementów: opłaty manipulacyjne z tytułu zawarcia umowy leasingu, marża, koszty finansowania, warunki zakupu przedmiotu leasingu od dostawcy
  • Giełda papierów wartościowych Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, na którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów.
  • Bankowość elektroniczna Rynek finansowy rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dzieje się tak, między innymi, dzięki szybkiemu rozwojowi technologii elektronicznej i informatycznej.
  • Powstanie pieniądza Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji.
NEWSY
  • Polska turystyka pielgrzymkowa kwitnie W 2006 roku 10 najpopularniejszych polskich sanktuariów odwiedziło prawie 11 milionów pielgrzymów. Chociaż sanktuaria słabo się reklamują to liczba turystów ciągle wzrasta - pisze Rzeczpospolita
  • Niezwykłe monety na wielkie święto Krakowa ! Specjalna uroczystość z udziałem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wystawa monet i medali w Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie, a także konkursy z bardzo cennymi nagrodami…
  • Valox - nowe tworzywo GE Plastics o mniejszej palności Koncern GE Plastics wprowadza dzisiaj nową rodzinę termoplastycznych tworzyw poliestrowych Valox o zmniejszonej palności. Pomogą one producentom i dostawcom urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Copyright © 2007-2009seoteka