Wyszukiwarka
Przedsiębiorstwo
Dodał admin, 2007-12-25 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska
Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.

<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  


2.    model kapitału ludzkiego – przyjmuje założenie, że człowiek ze swej natury jest zdolny
i skłonny do rozwoju i uczy się przez całe życie, co jest jego naturalną potrzebą i bodźcem do działania. Ten model opiera się na lojalności, zaangażowaniu i współpracy, a pracowników przyjmuje się z myślą o ich długookresowym zatrudnieniu. Pracodawca chce mieć pracowników z harmonijną osobowością, by byli skłonni do współpracy i samodoskonalenia. Pracodawca troszczy się do rozwój profesjonalny i osobisty, dba o samopoczucie
i zadowolenie pracowników.
        Bodźce to instrumenty wykorzystujące motywy działalności ludzi, pobudzające ich do wykonania określonych zadań oraz wzmacniające motywację dobrej pracy. Dzieli się je na:
a)    bodźce materialne (ekonomiczne) – wszelkiego rodzaju środki materialnej zachęty, które stwarzają w ludziach gotowość do największego wysiłku w celu zaspokojenia odczuwanych potrzeb. Są to np.: nagrody, awans, premia, dodatek.
b)    bodźce niematerialne (pozaekonomiczne) – wszelkie środki zachęty niematerialnej,
a więc odwołujące się do świadomości ludzi, ich pobudek ideowo-moralnych, poglądów
i cech osobowych poszczególnych osób i zespołów, a także postaw patriotycznych, społecznych i politycznych. Są to np.: pochwała, wyróżnienie, gratulacje.
        Motywacja negatywna opiera się na lęku przez stwarzanie poczucia zagrożenia, np. kara (zabranie premii, krzyk). Motywacja pozytywna polega na stwarzaniu pracownikowi lepszych możliwości realizacji jego celów w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy, np.: pochwała, premia. W praktyce łatwiejsze jest stosowanie bodźców negatywnych, ponieważ szybciej wywołują pozorne pożądany pozytywny efekt. Motywowanie przez oddziaływanie bodźców ujemnych może zmuszać ludzi do pracy, ale nie wytwarza w nich zamiłowania do niej i entuzjazmu.


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Umowne wynagrodzenie gwarancyjne Zawierając umowę w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownik zobowiązuje się pracować w danym miesiącu tyle, ile ten pełny wymiar czasu pracy w skali miesiąca wynosi.
  • Giełda i jej podział Giełdy występujące w obrocie ekonomicznym można w oparciu o różnorodne kryteria klasyfikować w różne grupy. Najczęściej stosowanym kryterium jest przedmiot obrotu giełdy.
  • Ustanie stosunku pracy Rozwiązanie stosunku pracy – następstwo czynności prawnej (oświadczenia woli) jednej lub obydwu stron stosunku pracy.
  • Formy rozliczeń bankowych Formy i tryb rozliczeń pieniężnych ustala prezes NBP. Podmioty gospodarcze i inne osoby prawne, a także osoby fizyczne gromadzą swe środki pieniężne na rachunkach bankowych
NEWSY
  • Interia odpala nowe projekty 7 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, której tematem było omówienie perspektyw rozwoju spółki. Najnowsze serwisy wprowadzane przez Interia.pl to Fulmido.pl, Grosso, Gremia.net i Wyspy.
  • Jak dotrzeć do nowości w farmacji, kosmetologii, produkcji żywności..? Świat kosmetologii i farmacji nieustannie poszukuje nowości. Wprowadzanie nowych substancji aktywnych czy technologii produkcji, jest istotnym elementem sukcesu.
  • Fiat 500 Na 4 lipca zaplanowano uroczystą, światową premierę najnowszego „dziecka” koncernu Fiat – modelu 500.
Copyright © 2007-2009seoteka