Wyszukiwarka
Przedsiębiorstwo
Dodał admin, 2007-12-25 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska
Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.

<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  


2.    model kapitału ludzkiego – przyjmuje założenie, że człowiek ze swej natury jest zdolny
i skłonny do rozwoju i uczy się przez całe życie, co jest jego naturalną potrzebą i bodźcem do działania. Ten model opiera się na lojalności, zaangażowaniu i współpracy, a pracowników przyjmuje się z myślą o ich długookresowym zatrudnieniu. Pracodawca chce mieć pracowników z harmonijną osobowością, by byli skłonni do współpracy i samodoskonalenia. Pracodawca troszczy się do rozwój profesjonalny i osobisty, dba o samopoczucie
i zadowolenie pracowników.
        Bodźce to instrumenty wykorzystujące motywy działalności ludzi, pobudzające ich do wykonania określonych zadań oraz wzmacniające motywację dobrej pracy. Dzieli się je na:
a)    bodźce materialne (ekonomiczne) – wszelkiego rodzaju środki materialnej zachęty, które stwarzają w ludziach gotowość do największego wysiłku w celu zaspokojenia odczuwanych potrzeb. Są to np.: nagrody, awans, premia, dodatek.
b)    bodźce niematerialne (pozaekonomiczne) – wszelkie środki zachęty niematerialnej,
a więc odwołujące się do świadomości ludzi, ich pobudek ideowo-moralnych, poglądów
i cech osobowych poszczególnych osób i zespołów, a także postaw patriotycznych, społecznych i politycznych. Są to np.: pochwała, wyróżnienie, gratulacje.
        Motywacja negatywna opiera się na lęku przez stwarzanie poczucia zagrożenia, np. kara (zabranie premii, krzyk). Motywacja pozytywna polega na stwarzaniu pracownikowi lepszych możliwości realizacji jego celów w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy, np.: pochwała, premia. W praktyce łatwiejsze jest stosowanie bodźców negatywnych, ponieważ szybciej wywołują pozorne pożądany pozytywny efekt. Motywowanie przez oddziaływanie bodźców ujemnych może zmuszać ludzi do pracy, ale nie wytwarza w nich zamiłowania do niej i entuzjazmu.


<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Bankowość elektroniczna Rynek finansowy rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dzieje się tak, między innymi, dzięki szybkiemu rozwojowi technologii elektronicznej i informatycznej.
  • Gospodarka odpadami Każdy niezagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny) nabywa właściwości odpadu.
  • Deregulacja polskiego rynku pracy Rynek pracy jest systemem regulacji, w skład tego systemu wchodzą prawa popytu i podaży na pracę, mniej czy bardziej złożone okoliczności wyznaczające poziom wynagrodzeń,
  • Budżetowanie w banku Budżetowanie inwestycji wymaga rozstrzygnięcia, który z długofalowych projektów należy podjąć oraz jak go sfinansować
NEWSY
  • Plany urodzinowe Madonny Madonna znana jest z tego, że wszystko lubi mieć dopięte na ostatni guzik. Dlatego już teraz planuje 50. urodziny.
  • ICE może uratować Ci życie ICE - właśnie pod takim hasłem coraz więcej Polaków zapisuje w komórce numer osoby, do której ratownicy powinni zadzwonić w razie wypadku.
  • Gadu-Gadu uruchamia kolejne komunikatory Strategia uruchamiania komunikatorów przez Gadu-Gadu na rynkach zagranicznych zakłada ich dostosowanie do warunków lokalnych.
Copyright © 2007-2009seoteka