Wyszukiwarka
Przedsiębiorstwo
Dodał admin, 2007-12-25 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska
Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Ocena absolutna polega na porównaniu wyników pracownika z ustalonymi standardami. Metody tej oceny to:
• ilościowe standardy pracy
• punktowe skale ocen
• testy
• metoda wydarzeń krytycznych
• skale behawioralne
• zarządzanie przez cele.
Ocena relatywna dokonywana jest na podstawie porównania pracowników. Metody tej oceny to:
• ranking
• metoda rozkładu normalnego
• porównanie parami.
4.    wynagrodzenie (motywowanie) – to ogół zasobów finansowych przyznawanych pracownikom w zamian za ich działalność zawodową, zarówno przewidzianych, jak i nie przewidzianych w umowie o pracę. Należy wyróżnić główne formy wynagrodzeń:
• płace – można ją podzielić na płacę zasadniczą i dodatki do płacy gwarantowane kodeksem pracy,
• premie – wynagrodzenie posiadające cechy bodźców uzupełniających i ruchomych,
• nagrody – bodźce o charakterze uzupełniającym, obejmujące wynagrodzenia okresowe za szczególnie wyróżniające, solidne, zdyscyplinowane wykonanie pracy, bądź za dodatkowe osiągnięcia wykraczające poza normalne obowiązki pracownika.
• świadczenia dodatkowe (ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne, odprawa emerytalno-rentowa i inne).
Podstawowe formy płac: czasowa, akordowa, mieszana (akordowo-czasowa).
        Plany kafeteryjne – polegają na tym, że w ramach określonej kwoty czy procentu wynagrodzenia pracownik ma możliwość wyboru i zamiany jej na ekwiwalent rzeczowy. Rzeczowe formy wynagrodzeń na ogół nie są objęte podatkiem dochodowym.
5.    rozwój zawodowy pracowników – szkolenie pracowników to uczenie sposobu wykonywania czynności na stanowisku, na jakim zostali zatrudnieni. Rozwój (doskonalenie) to uczenie pracowników fachowych umiejętności niezbędnych na ich obecnym i przyszłym stanowisku pracy.
        Modele polityki personalnej:
1.    model sita – oparty jest na 2 założeniach. Przyjmuje się, że dorosły człowiek jest istotą
w pełni ukształtowaną i w zasadzie nie można go zmienić. Po za tym przyjmuje się, że konkurencja między ludźmi spełnia istotną rolę motywacyjną. Model sita jest oparty na konkurencji i rywalizacji w systemie sit w momencie przyjmowania się do pracy oraz
w trakcie pracy. Taki model polityki kadrowej pozwala pracodawcy zapewnić najlepszych kandydatów i najlepszych pracowników. 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Analiza wybranych banków w ramach bankowości internetowej Porównując ww. banki, analizie będzie podlegać interfejs systemu bankowego pracującego w trybie on-line oraz oferta kont internetowych, będących rachunkami rozliczeniowo-oszczędnościowymi.
  • Powstanie pieniądza Pieniądz pełni w systemie gospodarczym kilka ważnych funkcji. Jest przede wszystkim miernikiem wartości towarów oraz środkiem, umożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek transakcji.
  • Spółka Komandytowa Spółka powstaje z chwilą zarejestrowania jej w sądzie. Prawo prowadzenia spółki w tej spółce mają komplementariusze, nie mają go zaś komandytariusze.
  • Polityka kredytowa Uważa się powszechnie, ze zasady działania banków powinny uniemożliwić przenoszenie ryzyka na klientów deponujących w nich swoje oszczędności. Uznaje się więc, ze ryzykiem należy obciążać właścicieli
NEWSY
  • Plany urodzinowe Madonny Madonna znana jest z tego, że wszystko lubi mieć dopięte na ostatni guzik. Dlatego już teraz planuje 50. urodziny.
  • Polska turystyka pielgrzymkowa kwitnie W 2006 roku 10 najpopularniejszych polskich sanktuariów odwiedziło prawie 11 milionów pielgrzymów. Chociaż sanktuaria słabo się reklamują to liczba turystów ciągle wzrasta - pisze Rzeczpospolita
  • Energia przyjazna środowisku Utworzenie konsorcjum badawczo-naukowego, skupionego wokół bioenergii, jednego z tematów 7. Programu Ramowego, zaproponowała firma biotechnologiczna DANKO - Hodowla Roślin.
Copyright © 2007-2009seoteka