Wyszukiwarka
Przedsiębiorstwo
Dodał admin, 2007-12-25 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska
Przedsiębiorstwo to zorganizowany przez przedsiębiorcę zespół pracy i środków materialnych, działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb z uwzględnieniem dobrowolnego ryzyka.

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


Ocena absolutna polega na porównaniu wyników pracownika z ustalonymi standardami. Metody tej oceny to:
• ilościowe standardy pracy
• punktowe skale ocen
• testy
• metoda wydarzeń krytycznych
• skale behawioralne
• zarządzanie przez cele.
Ocena relatywna dokonywana jest na podstawie porównania pracowników. Metody tej oceny to:
• ranking
• metoda rozkładu normalnego
• porównanie parami.
4.    wynagrodzenie (motywowanie) – to ogół zasobów finansowych przyznawanych pracownikom w zamian za ich działalność zawodową, zarówno przewidzianych, jak i nie przewidzianych w umowie o pracę. Należy wyróżnić główne formy wynagrodzeń:
• płace – można ją podzielić na płacę zasadniczą i dodatki do płacy gwarantowane kodeksem pracy,
• premie – wynagrodzenie posiadające cechy bodźców uzupełniających i ruchomych,
• nagrody – bodźce o charakterze uzupełniającym, obejmujące wynagrodzenia okresowe za szczególnie wyróżniające, solidne, zdyscyplinowane wykonanie pracy, bądź za dodatkowe osiągnięcia wykraczające poza normalne obowiązki pracownika.
• świadczenia dodatkowe (ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne, odprawa emerytalno-rentowa i inne).
Podstawowe formy płac: czasowa, akordowa, mieszana (akordowo-czasowa).
        Plany kafeteryjne – polegają na tym, że w ramach określonej kwoty czy procentu wynagrodzenia pracownik ma możliwość wyboru i zamiany jej na ekwiwalent rzeczowy. Rzeczowe formy wynagrodzeń na ogół nie są objęte podatkiem dochodowym.
5.    rozwój zawodowy pracowników – szkolenie pracowników to uczenie sposobu wykonywania czynności na stanowisku, na jakim zostali zatrudnieni. Rozwój (doskonalenie) to uczenie pracowników fachowych umiejętności niezbędnych na ich obecnym i przyszłym stanowisku pracy.
        Modele polityki personalnej:
1.    model sita – oparty jest na 2 założeniach. Przyjmuje się, że dorosły człowiek jest istotą
w pełni ukształtowaną i w zasadzie nie można go zmienić. Po za tym przyjmuje się, że konkurencja między ludźmi spełnia istotną rolę motywacyjną. Model sita jest oparty na konkurencji i rywalizacji w systemie sit w momencie przyjmowania się do pracy oraz
w trakcie pracy. Taki model polityki kadrowej pozwala pracodawcy zapewnić najlepszych kandydatów i najlepszych pracowników. 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Ryzyko leasingowe Działalność firm leasingowych, specyficznych podmiotów gospodarczych, polega na finansowaniu zakupu środków trwałych i oddawaniu ich następnie do używania klientom
  • Deregulacja polskiego rynku pracy Rynek pracy jest systemem regulacji, w skład tego systemu wchodzą prawa popytu i podaży na pracę, mniej czy bardziej złożone okoliczności wyznaczające poziom wynagrodzeń,
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze MSG-zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, i wiedzy technicznej. Współczesne MSG to stosunki między krajami o różnych ustrojach i poziomach rozwoju gospodarczego
  • Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce Głównymi instytucjami ubezpieczeniowymi w Polsce są:
NEWSY
  • Piractwo Digi TV w Nagravision 2 CAS6 Rumuńska platforma Digi TV ma problemy z piractwem - system Nagravision 2 CAS6 został po raz pierwszy złamany - trwało to krótko, bo zaraz nastąpiła reakcja i skończyło się pirackie oglądanie.
  • Wydajemy mało na artykuły higieny osobistej Ponad połowa Polaków najczęściej kupuje proszki i płyny do prania w hipermarketach. W Czechach i na Słowacji przewaga tego kanału dystrybucji nie jest aż tak zdecydowana.
  • Zlot Krótkofalowców w Suchej Rzeczce k/Augustowa Augustowski klub SP4KNB zaprasza wszystkich krótkofalowców na XIV Zlot pod nazwą "Krótkofalarska Noc Świętojańska Sucha Rzeczka '2007".
Copyright © 2007-2009seoteka