Wyszukiwarka
Zmiany prawne w ustawodawstwie spółdzielczym
Dodał admin, 2007-12-25 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski
Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność proponują posłowie UW oraz SLD. Parlamentarzyści z AWS chcą zaś, aby własnością zastąpić wszystkie spół. prawa do lokalu.

<  1  2  3  4  5  


Trwają prace nad nowym modelem spółdzielczości. Już wiadomo, że niektóre sprawy są przesądzone, a dotyczy to w szczególności ochrony praw majątkowych członków spółdzielni. Chodzi równocześnie o stworzenie spółdzielniom mieszkaniowym takich warunków, aby w interesie członka rzeczywiście mogły go uczynić gospodarzem jego pieniędzy łożonych na działalność inwestycyjną i eksploatacyjną, korzystającym z uprawnień pracodawcy płatnych członków organów spółdzielni, a równocześnie odpowiedzialnym za wykonywanie zadań statutowych. Oczywiście nie może to pozbawiać wybieranych organów spółdzielni atrybutów dobrego gospodarza, co wiązałoby się z likwidacją obecnego układu ograniczonej odpowiedzialności (art. 58 prawa spółdzielczego) członka zarządu i rady. To ostatnie wymaga uściślenia, gdyż praktyka dowodzi, że członkowie rady uważają się za zwolnionych od odpowiedzialności za swoje uchwały realizowane przez członków zarządu, a tak nie powinno być.
Przyszłe prawo spółdzielcze musi odzwierciedlać nie tylko prawa korporacyjne członków, lecz także stwarzać możliwość badania celowości każdej złotówki wydanej przez spółdzielcę na budowę mieszkania (lokalu użytkowego, garażu) oraz rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych.


<  1  2  3  4  5  


WARTO PRZECZYTAĆ
  • Wybór technologii budowania Polskie budownictwo, zmienia sie na przestrzeni lat pod względem technik, wzorców architektonicznych, jednak jedno pozostaje niezmienne- większość z nas mieszka w domach z betonu.
  • Kredyt hipoteczny Chęć zakupienia nieruchomości, wiąże się przeważnie z dużym nakładem finansowym. Nie zawsze jednak udaje się zgromadzić całą gotówkę, bez zapożyczania się, korzystając tylko z własnych zasobów
  • Zmiany prawne w ustawodawstwie spółdzielczym Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność proponują posłowie UW oraz SLD. Parlamentarzyści z AWS chcą zaś, aby własnością zastąpić wszystkie spół. prawa do lokalu.
  • Mieszkalnictwo w Polsce Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje i opracowania statystyczne dotyczące wyników działalności budownictwa.
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka