Wyszukiwarka
Ocena biznes planu jako podstawa udzielania kredytów inwestycyjnych przez bank
Dodał admin, 2007-12-03 Autor / Opracowanie: Studentka_1984
Firma (kredytobiorca) musi przekonać bank, że przyznanie jej kredytu nie stwarza dla banku ryzyka finansowego, lub, iż to ryzyko jest na minimalnym poziomie.

<  1  2  3  4  5  6    >


Kredyty dla firm
Poszukując źródeł finansowania dla swojej firmy nie ominiesz zapewne banku. Jeśli zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu przygotuj komplet dokumentów i argumenty, jakimi przekonasz bank, że jesteś wiarygodnym i posiadającym zdolność kredytową klientem.
 
Skąd się bierze nieufność banków
Istnieje wiele powodów, dla jakich banki podchodzą bardzo ostrożnie do kredytowania małych firm. Do najczęściej wymienianych należą: krótki okres funkcjonowania firmy, niewielki kapitał własny, niska rentowność, a co za tym idzie - niekorzystne wskaźniki finansowe, mało wiarygodne propozycje zabezpieczenia prawnego spłaty kredytu oraz trudności w zweryfikowaniu informacji ekonomiczno-finansowej dostarczanej bankowi przez firmę.
Jak przekonać bank
Przedstaw swoją firmę z najlepszej strony - udowodnij, że:
•    posiadasz zdolność kredytową - umiesz zarabiać pieniądze i twoja firma wykazuje zyski
•    nie zalegasz z płaceniem podatków, ZUS itd.
•    prowadzisz działalność co najmniej od 12 miesięcy
•    posiadasz prawne zabezpieczenia kredytu
•    umiesz dobrze prognozować - przedstaw biznesplan na okres kredytowania. Banki wymagają często, by był to biznesplan w rozbiciu kwartalnym i sprawdzają na bieżąco, czy się z niego wywiązujesz. Jeśli sytuacja firmy odbiega od założeń biznesplanu bank może wstrzymać kredytowanie i zażądać spłaty kredytu.
•    dobrze układa ci się współpraca z bankami - posiadanie rachunku bieżącego w danym banku co najmniej przez 6 miesięcy może ułatwić uzyskanie kredytu
Tak przygotowany możesz starać się o przyznanie kredytu
•    w rachunku bieżącym
•    obrotowego
•    inwestycyjnego
Kredyt inwestycyjny
Kredyt inwestycyjny możesz przeznaczyć na sfinansowanie zakupu wyposażenia, środków transportu, nieruchomości, a także udziałów lub akcji w spółce oraz na finansowanie zobowiązań powstałych z tytułu działalności leasingowej. Jeśli więc twoja firma planuje takie inwestycje i poszukuje środków na ich sfinansowanie - przejrzyj ofertę banków dotyczącą kredytów inwestycyjnych.
Przeznaczenie kredytu
Cel kredytu musi być jednoznacznie określony w umowie. Banki udzielają kredytów z przeznaczeniem na inwestycje:
•    materialne - zakup ziemi i budynków, budowa, modernizacja i adaptacja obiektów, zakup maszyn i środków transportowych, remonty środków trwałych, zakup nowych technologii, przyrost środków obrotowych związanych z inwestycją •    niematerialne - zakup koncesji i licencji, znaków towarowych, patentów, itp.
•    finansowe - np. zakup papierów wartościowych
Kredyt udzielany jest w rachunku kredytowym, jest nieodnawialny, bezgotówkowy (w formie gotówkowej wyjątkowo), wypłacany jednorazowo lub w transzach

<  1  2  3  4  5  6    >






WARTO PRZECZYTAĆ
  • Klasyfikacja dokumentów księgowych Istota dokumentacji księgowej polega na utrwaleniu na piśmie wyników obserwacji i pomiaru czasu procesów gospodarczych , które są przedmiotem ewidencji księgowej
  • Pożyczka Ekspreskasa w Ferratum Bank - nasza opinia Firmy pożyczkowe działają często pod wieloma markami. Strategia ta ma na calu poszerzanie rynku, czy manipulacje i zmylanie klientów?
  • Wsparcie zagraniczne dla Polski wschodniej Szczególnie korzystnie Polska Wschodnia została potraktowana w programie PHARE SSG, którego środki były początkowo kierowane tylko do wybranych województw
  • Deregulacja polskiego rynku pracy Rynek pracy jest systemem regulacji, w skład tego systemu wchodzą prawa popytu i podaży na pracę, mniej czy bardziej złożone okoliczności wyznaczające poziom wynagrodzeń,
NEWSY
Copyright © 2007-2009seoteka